Tag Archives: Ballingskap

Jesaja 49

In hoofstuk 49 kom die wending in die Jesajaboek. Die Here kondig aan dat daar ‘n einde aan die ballingskap gemaak sal word en dat die volk sal terugkeer na hulle land. Hoe onmoontlik dit ook mag klink, dit is die waarheid! Die Here sê…

“Kan ‘n soldaat se buit afgeneem word? Sal ‘n gevangene sommer vrygelaat word as hy onder bewaking van ‘n betroubare persoon is? So sê die Here: ‘n Soldaat se gevangene kan ontset word, selfs ‘n man met baie mag se buit kan afgeneem word. Ek is ‘n vyand van jou vyand en Ek sal jou kinders red. Ek sal jou verdrukkers hulle eie vleis laat eet, hulle sal van hulle eie bloed so dronk word soos van wyn. Dan sal al wat leef, besef dat Ek die Here is, jou Redder en jou Verlosser, die magtige God van Jakob.” (Jes 49:24-26)

Dikwels voel dit ook vir ons of uitkoms in ons lewens ‘n onmoontlike saak is. Uitkoms is egter altyd moontlik want uitkoms is iets wat in die hand van die Here lê.