Tag Archives: Almag

Openbaring 9

Sjoe, vandag se beskrywing van die sprinkane klink soos iets uit ‘n Hollywood Zombie-film!

Die gesig moes vreesaanjaend gewees het: sprinkane so groot soos perde, met gesige van mense, lang hare soos díe van vrouens, tande soos díe van leeus, borskaste soos ysterharnasse en vlerke wat dreun soos strydwaens! 

Sprinkane was in die Bybel ‘n simbool van onheil en boosheid. Hulle het landbouers se lewensmiddele opgevreet. Daarom funksioneer sprinkane oor hier as metafoor vir die bose.

Die interessante is egter in vers 5: “Hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie, maar wel om hulle vyf maande lank te pynig”

Ten spyte van die sprinkane se indrukwekkende mag en krag, was hulle beperk. Wie beperk hulle? God natuurlik.

Dit voel dikwels vir ons ook of “die duiwel los is” en of sy trawante “vrye teuels” het om vernietiging te saai. In hoe verre die Bose in ons lewens aktief is, bly ‘n ope vraag waarvan ons nog nie antwoord heeltemal ken nie. Maar ons kan vertroosting in die feit vind dat die finale gesag by God lê. Hy het die laaste Woord en Hy het dit op Golgota gespreek. Daarom kan niks wat die Bose ons aandoen, van die liefde van die Here skei nie.

Jesaja 13

Die gevoel wat ek kry as ek Jesaja 13 lees, is dat God beheer oor die dinge het wat buite my beheer is.

Dink jou dit in: Israel beleef die opkoms van Assirië en die dreigende onheil. Uiteindelik word hulle oorval en weggevoer in 722vC. Maar die rampe hou nie op nie. In 597vC kom Babel en verower hulle Jerusalem. Babel sou voortaan altyd die verpersoonliking van boosheid wees, omdat hulle God se tempel verwoes het.

Al hierdie politieke skommelinge was veel groter as wat een persoon kan keer of beheer. Tog is dit nie buite die beheer van God nie.

In hoofstuk 13 word Babel se straf aangekondig. Daar wag ‘n verskriklike dag op hulle: Die dag van die Here. Dit is die dag van afrekening. En Hy gaan die mediërs gebruik om met Babel af te reken.

Drie wêreldmoondhede van die tyd word dus geïmpliseer: Assirië, Babilonië en die Mediërs – en al drie is God se skoothondjies!!!

Dikwels voel dit vir my of Suid Afrika se probleme ook te groot is vir my om te keer of te beheer. Dan word ek herinner deur gedeeltes soos Jesaja 13, dat dit nie buite beheer vir God is nie.