Tag Archives: Allesbeskikking

Openbaring 9

Sjoe, vandag se beskrywing van die sprinkane klink soos iets uit ‘n Hollywood Zombie-film!

Die gesig moes vreesaanjaend gewees het: sprinkane so groot soos perde, met gesige van mense, lang hare soos díe van vrouens, tande soos díe van leeus, borskaste soos ysterharnasse en vlerke wat dreun soos strydwaens! 

Sprinkane was in die Bybel ‘n simbool van onheil en boosheid. Hulle het landbouers se lewensmiddele opgevreet. Daarom funksioneer sprinkane oor hier as metafoor vir die bose.

Die interessante is egter in vers 5: “Hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie, maar wel om hulle vyf maande lank te pynig”

Ten spyte van die sprinkane se indrukwekkende mag en krag, was hulle beperk. Wie beperk hulle? God natuurlik.

Dit voel dikwels vir ons ook of “die duiwel los is” en of sy trawante “vrye teuels” het om vernietiging te saai. In hoe verre die Bose in ons lewens aktief is, bly ‘n ope vraag waarvan ons nog nie antwoord heeltemal ken nie. Maar ons kan vertroosting in die feit vind dat die finale gesag by God lê. Hy het die laaste Woord en Hy het dit op Golgota gespreek. Daarom kan niks wat die Bose ons aandoen, van die liefde van die Here skei nie.

1 Konings 17

Die weduwee se kruik wat nie opraak nie, is ‘n lekker uitdagende storie…

Uit die staanspoor aanvaar ons dat die verhaal oor die Here se voorsiening handel, daar waar Hy gedien en gehoorsaam word. Maar met ‘n nadere kyk van die teks sien ons dat die gebied waar die weduwee haarself bevind het, Sarfat was (vers 10). Sarfat was ‘n streek waar Baäl gedien was. Die veronderstelling is dus dat die weduwee eintlik ‘n heiden was.

Dit laat mens nogal met ander oë na die teks kyk, en ook ander vrae aan die teks vra. Soos hoe vêr strek die allesbeskikking van die Here? Want híer beheer Hy duidelik die denke en gedrag van selfs ‘n heidense vrou. Hy gebruik háár om vir sy dienaar te sorg.

Dit herinner my aan wat Martin Luther gesê het. Hy het gesê dat selfs die Bose nie in staat is om iets te doen, as die Here dit nie beskik nie. Satan is vir God soos ‘n klein skoothondjie. Dit is verder as wat ek persoonlik sou gaan as ons praat oor allesbeskikking, maar die feit bly staan dat niks vir God buite beheer of selfs buite bereik is nie. Selfs nie Sarfat nie.

Eksodus 23 (Mrt 9)

Ons almal hou van vinnige oplossings. Daarom wens ons so dikwels dat die Here ons gebede gouer antwoord.

Dalk sou die volk ook graag wou hoor dat die Here die ander volke in ‘n japtrap voor hulle gaan uit verdryf. Maar die Here sê:”Ek sal hulle egter nie dadelik voor jou uitdryf nie, sodat die land nie leeg lê en die wilde diere te veel word nie” (vers 29). Dit lyk my die Here dink ook aan alles! Hy sien die groter prentjie. En om daardie rede bepaal Hy die tempo waarteen die inname/oorwinning moet plaasvind. Hy sê: “Ek sal hulle bietjie vir bietjie voor jou uit verdryf totdat jou mense genoeg is om die land in besit te neem.” As die Here ‘n kits-inname bewerk het, het die volk net met ‘n ander probleem gesit.

As iemand wat obsessief daaroor is om in beheer te wees, kry ek moeilik reg wat ek nou gaan aanbeveel: Maar kom ons vertrou die Here dat Hy beter weet. Ons kan steeds net so passievol bid soos altyd. Maar kom ons los die uitkoms in die Here se hand. Hy sien die groter prentjie. Hy neem ander goed in ag wat ek en jy nie eers aan dink nie.

Gebed: Spreek vandag net weer jou vertroue teenoor die Here uit. Sê vir Hom dat jy weet dat jóú tyd nie sý tyd is nie. Maar dat jy nogtans jou vertroue op Hom plaas omdat jy glo dat Hy beter weet.