Spreuke 7

In vandag se hoofstuk waarsku die boek Spreuke op die oog af om nie in die versoeking van wellus te val nie.

Die hoofstuk beskryf eers in volkleur hoe ‘n verleidelike vrou ‘n jong man na haar bed toe nooi. Betower deur haar, stap hy agter haar aan sonder om te besef dat hy eintlik na sy dood toe stap.

Die hoofstuk sluit af met ‘n ernstige waarskuwing:

24Luister na my, my seun, slaan ag op wat ek sê. 25Moet jou nie met so ’n vrou ophou nie, moenie haar pad loop nie. 26Sy het die val van baie op haar kerfstok, sy het al sterk manne laat ondergaan. 27In haar huis is jy op pad na die doderyk toe, by haar is jy op pad na jou dood toe.

Hierdie hoofstuk spreek sekerlik ‘n waarskuwing uit teen wellus, maar dit handel ook definitief oor meer as net dit. Dit handel primêr oor die gevaar dat sonde dikwels nie konsekwensie vooraf vir jou uitspel nie. Sonde skets altyd vir jou net die blink kant – die opwindende lekker deel. Dit verswyg die feit dat daar ook ‘n koste is – en veral hoe hoog die koste is.

Daarom bepleit hierdie hoofstuk ‘n nugterheid as dit kom by besluite maak. Ons moet nie ons laat meesleur deur die opwinding van die oomblik nie.