Spreuke 17

Spreuke 17:9 het so paar jaar gelede vir my ‘n baie belangrike beginsel geleer. Spreuke 17:9 lui: “Wie ’n verkeerde optrede teenoor homself verontagsaam, soek goeie verhoudinge“.

In kort beteken dit dat ek kan kies of ek aanstoot neem oor iets wat iemand teenoor my doen of sê. Ek kan my wip en opblaas … of ek kan dit ignoreer. Kies ek om my op te ruk, bederf ek net my eie geluk en vertroebel ek my menseverhoudinge. Kies ek om dit te ignoreer, sterf ek eintlik in myself. Ek beskou nie myself as belangrik genoeg om myself te wil handhaaf nie. Dit is baie bevrydend vir my om nie meer te wonder of ek oor iets gekrenk behoort te voel nie.

Aanstoot word nie gegee nie, maar geneem. En ek kies om dit nie te neem nie.

Aan die ander kant gee Spreuke 17 nie vir jou ‘n mandaat om links en reg ongeskik te wees, en mense moet maar net kies om nie aanstoot te neem nie.

Rakende optrede van ander teen ons, kies ons om nie aanstoot te neem nie. Rakende ons optrede teen ander, sê Spreuke “Wie hou van aanstoot gee, hou van rusie” (Spreuke 17:19)

Kosbare stukkie lewenswysheid wat in hierdie hoofstuk saamgevat word.