Romeine 16

Paulus se groet aan die einde van die Romeinebrief is baie persoonlik. Dit raak mens eintlik aan as jy die een naam na die ander raaklees vir wie hy persoonlike groete stuur, en as mens sien hoe ineengevleg hulle lewens met mekaar was.

In sommige geloofsgemeenskappe beleef mens dit vandag nog. Op die oomblik is dit beslis ‘n werk wat die Heilige Gees in ons gemeenskap en gemeente doen. Mense is baie betrokke in mekaar se lewens, en ek geniet dit vreeslik. Dit is nie iets wat ek ken nie. As ek net dink hoe ons eie omgeegroep funksioneer, dan weet ek ons beleef iets van die vroeeë Kerk.

Nietemin, die gedeelte wat vir my uitspring vanoggend is vanaf vers 19. Dit is interessant dat mens geneig is om altyd meer te wil weet oor die slegte. My kinders wil altyd weet wat is vloekwoorde. Hulle vra my uit oor verkeerde dinge wat mense gedoen het. So asof die verkeerde altyd ons nuuskierigheid prikkel. Paulus sê, mag dit andersom in ons lewens wees…

“Ek is baie bly oor julle, en ek sou graag wou sien dat julle alles weet van die goeie en niks wil weet van die slegte nie. God wat vrede gee, sal die Satan spoedig onder julle voete verpletter. Die genade van ons Here Jesus is by julle!” (Rom 16:19-20)