Romeine 15

Vanoggend spring hierdie vers uit en dit gaan lê op my hart…

Ons moenie aan onsself dink nie: elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou” (Rom 15:2)

Paulus se beginsel is so eenvoudig. Natuurlik beteken dit nie ons moet “push-overs” wees wat uitgelewer is aan ander nukke en grille nie. Ons mag ook standpunt inneem en sterk voel oor sake.

Maar ook wanneer ons sterk voel oor ‘n saak, dan moet dit gaan oor wat goed is vir ander en ánder in die geloof kan opbou. Dit moet nie gaan oor myself nie.

En deurdat mens die heeltyd uitkyk vir ander en jouself ontsê of verloën, is mens besig om uitdrukking te gee aan die karakter van Jesus. Dit is wat Hy sou doen. En daarom groei ons sélf ook wanneer ons uitkyk vir ander.