Rigters 8

Die outeur van die boek Rigters kry dit meesterlik reg om ‘n groot verwagting by ons te skep, net sodat hy ons kan teleurstel. Gideon word aan ons geskets as ‘n menslike leier wat meer en meer potensiaal toon. Hy het pas ‘n reuse oorwinning behaal deur sy gehoorsaamheid aan die Here. Kan Gideon die perfekte leier wees wat Israel so dringend nodig het?

Dit wil so lyk! Hy is immers nie net ‘n goeie soldaat nie, maar ook ‘n getroue navolger van die Here. Toe die mense hom vra om hulle te lei na afloop van sy oorwinning, antwoord hy: ‘Maar hy sê vir hulle: “Ek kan nie oor julle regeer nie, ook nie my nageslag nie. Die Here regeer oor julle.” (Rigt 8:23)

Sjoe! ‘n Meer edel antwoord kry mens nie!

Maar in sy volgende sin – sy direk daaroovolgende sin – gaan hy voort om te sê: ‘Gideon het verder vir hulle gesê: “Ek wil julle egter een ding vra: elkeen van julle moet vir my ‘n oorring gee uit die buit wat julle by die Midianiete afgevat het; hulle dra mos goue oorringe.”‘ (Rigt 8:24)

Ja, ons ergste vrese word bewaarheid…“Gideon het ‘n Efodbeeld van goud gemaak en in sy stad Ofra gesit. Die hele Israel het daarheen gekom en op díe wyse ontrou geword aan die Here. Die beeld was vir Gideon en sy mense ‘n valstrik” (Rigters 8:27)

Vandag se gedeelte wys vir ons op die kortstondigheid en wisselvalligheid van ons as mense se toewyding. Gideon val van “hero” na “zero” in minder as 1 sekonde! Die een oomblik is hy die held wat die hele volk red. Die volgende oomblik is hy verantwoordelik vir die hele volk se afvalligheid.

Hierdie leier wat soveel potensiaal getoon het, is toe maar ook net soos al die ander. Maar Gideon is ‘n prentjie van my en jou. Ook ek en jy is wisselvallig in ons toewyding.

Ek word vandag herinner aan Paulus se woorde: “Wie meen dat hy staan, moet pasop dat hy nie val nie”. Of soos die ou gebed lui: “Lord, guard me against myself, my hollowest friend, my deadliest foe…”

Vandag bid ek dat die Here my daarvan sal beskerm dat ek nie my vertroue in aardse leiers sal stel nie. Maar ek bid eerstens dat Hy my teen myself sal beskerm. Mag Hy my diepte, standvastigheid en getrouheid gee.