Psalm 7 & 8 (Maart 6)

Ps 8:7 Die feit dat die Here die mens geskep het om te heers oor sy skepping, is ‘n tema wat veels te min ontgin word onder ons as gelowiges. Dit is ‘n massiewe tema in die Skrif wat ons onderbeklemtoon. Díe wat wel die tema opneem, maak weer te veel van die mens as ‘n soort “baasspelerige” figuur wat die natuur kan ontgin (lees uitbuit) tot sy eie voordeel. Die gedagte wat agter “heers” sit, is dienende leierskap. Uit diepe toewyding, is die mens veronderstel om die natuur se belange te bevoordeel.

Gebed: Kom ons vra die Here om ons te wys waar ons met dienende-besorgdheid oor die skepping kan heers. Dalk laat Hy ons diere sien wat mishandel word, of miskien druk die Here die geweldige krisis van vermorsing van water op jou hart in hierdie tyd. Wat dit ook al gaan wees, weet dat die welstand van die natuur vir God belangrik is, en daarom moet dit ook vir ons belangrik wees.