Psalm 5

Psalm 5 skets deurgaans kontraste tussen goed en sleg: Mense wat God dien, en mense wat hulle nie aan Hom steur nie. Die Here se goeie gesindheid jeens sy dienaars, en sy afsku aan die goddelose.

Interessant genoeg, wannneer die digter sê dat Hy in die tempel mag ingaan, reken hy dat die rede vir daardie groot voorreg, die Here se liefde is en nie sy eie goeie dade nie. Hy trap dus nie in die strik van verdienstelikheid deur werke nie. Hy sê: “Maar ek, ek mag deur U groot liefde in U huis ingaan en in U tempel buig…” (vers 8)

Maar die frase wat vanoggend tot my hart spreek, vind ek in sy heel laaste sin as hy die lewe van iemand beskryf wat God dien: “…u goedheid beskerm hom soos ‘n skild.” (Vers 13)

Ten spyte van al my probleme en al my bekommernisse, identifiseer ek so sterk met daardie sin. Die Here se goedheid omvou my waarlik en draai my as’t ware toe in ‘n mantel van versorging, liefde, beskerming en voorsiening. Vanoggend gee ek opnuut aan Hom erkenning daarvoor.