Handelinge 2

Ons het gister stemdag in Suid Afrika gehad. Dit is ‘n dag wat baie emosie in ons losmaak. Mens kan nie anders as om te dink aan al die rasse-polarisasie, ongeregtigheid en ongelykhede in ons land nie.

Vandag lees ons Handelinge 2 wat handel oor die uitstorting van die Heilige Gees. Terwyl ek dit lees, dink ek terug aan gister se tonele by die stembusse – en my gedagtes trek ook terug na ‘n ander verhaal wat dikwels in samehang met die uitstorting van die Gees gelees word: Die Toring van Babel.

Die twee verhale moet met mekaar gekontrasteer word om die betekenis te sien. Altwee verhale bevat heenwysings na verskillende tale. Maar in die verhaal van die toring van Babel, spat die verskillende taalgroepe uitmekaar. In die verhaal oor die uitstorting van die Gees, is daar skielik ‘n samebindende faktor.

Die oorsprong vir die uitmekaarspat van die taalgroepe is te vinde in rebellie teen God. Die rede vir die saamkom van al die taalgroepe in Handelinge 2, is die uitstorting van die Heilige Gees.

Die Heilige Gees is vandag nog steeds uitgestort in Suid Afrika. Mag ons van ons eie agendas afstand doen en Hom vrye teuels gee om versoening in ons land te bewerk.

Eksodus 38

Vanoggend lees ons in Eksodus 38 oor die brandofferaltaar en weereens oor hoe Besaleël dit alles met soveel sorg voorberei het. Terwyl ek dit lees, trek my gedagtes na die tyd van die jaar waarin ons nou is: Paasfees. En ek dink aan wat ander gedeeltes in die Bybel oor vandag se stukkie sê, soos oa Heb 9:23.

Hebreërs maak die interessante opmerking dat alles wat Besaleël’hulle gemaak het (en so ook die bouers vd latere tempel), slegs afbeeldings was van die ware heiligdom…

Heb 9:23-25 “Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moes dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Christus het nie ingegaan in ’n heiligdom wat deur mense gemaak is en net ’n namaaksel van die ware is nie. Nee, Hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hy het nie ingegaan om Homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar die Allerheiligste binnegaan met bloed wat nie sy eie is nie.

Hierdie Paasfees het ek en jy die voorreg om te weet dat ons nie meer offers hoef te bring nie. Die volmaakte offer is reeds gebring.

Eksodus 37

Eksodus 37 vertel van hoe Besaleël onder andere die verbondsark, die tafel vir die offerbrood, die kandelaar en die wierookaltaar gemaak het. Dit tref my hoeveel keer die woordjie “goud” of “goue” in die teks voorkom. Met ‘n vinnige lees tel ek 21 kere! Dit wil lyk asof hulle amper alles in goud oorgetrek het.

Dit is duidelik dat hulle net die beste vir die Here wou doen en gee. Geen afskeepwerk of afskeepmiddele word vir geduld nie. Mens kan nie help om oor jou eie toewyding te dink nie. Gee ek my beste vir die Here? My beste tyd? My beste liefde? My beste gebed? My beste dankoffer?

Ek wil die Here dien op die beste manier wat ek kan . . . maar ek faal so vinnig en so baie (net soos Besaleël’hulle binnekort gaan doen).

Gelukkig herinner die storie van Jesus vir ons dat die toewyding waarmee ons die Here dien, oortref word deur sy liefde vir óns. My toewyding is kortstondig en gebrekkig. Sy liefde vir jou en my is permanent en ten volle. Dit is net genade.

Psalm 5

Psalm 5 skets deurgaans kontraste tussen goed en sleg: Mense wat God dien, en mense wat hulle nie aan Hom steur nie. Die Here se goeie gesindheid jeens sy dienaars, en sy afsku aan die goddelose.

Interessant genoeg, wannneer die digter sê dat Hy in die tempel mag ingaan, reken hy dat die rede vir daardie groot voorreg, die Here se liefde is en nie sy eie goeie dade nie. Hy trap dus nie in die strik van verdienstelikheid deur werke nie. Hy sê: “Maar ek, ek mag deur U groot liefde in U huis ingaan en in U tempel buig…” (vers 8)

Maar die frase wat vanoggend tot my hart spreek, vind ek in sy heel laaste sin as hy die lewe van iemand beskryf wat God dien: “…u goedheid beskerm hom soos ‘n skild.” (Vers 13)

Ten spyte van al my probleme en al my bekommernisse, identifiseer ek so sterk met daardie sin. Die Here se goedheid omvou my waarlik en draai my as’t ware toe in ‘n mantel van versorging, liefde, beskerming en voorsiening. Vanoggend gee ek opnuut aan Hom erkenning daarvoor.

Openbaring 7

Baie jare gelede het ek te make gekry met die argument dat Jesus nie regtig Homself as God beskou het nie. Sy dissipels het ook nie so aan Hom gedink nie, en die Bybel probeer ook nie die aanspraak maak dat Jesus God is nie. Die oortuiging dat Jesus God is, is kwansuis iets wat baie later deur Christene opgedis was en toe aan Jesus toegedig geword het.

Die groot gevaar van hierdie redenasie – bo en behalwe dat dit nie waar is nie – is dat dit van Jesus bloot ‘n morele voorbeeld maak. Hy is nie God nie, ook nie Verlosser nie, net ‘n voorbeeld van iemand wat in liefde geleef het.

Maar die stelling dat niemand Jesus as God beskou het nie, is natuurlik glad nie waar nie. Daar is baie voorbeelde waar Jesus self aanspraak maak op Godskap, en net so vind ons daardie oortuiging ook by die dissipels. Sedertdien het dit egter vir my groot lekkerte geword om plekke in die Skrif raak te sien waar die Bybel spesifiek oor die Godheid van Jesus praat.

Mens moet natuurlik weet waarvoor om te soek. Geen van die eerste eeuse outeurs – wat uit die Joodse agtergrond gekom het – sou dit verwoord soos ons dit vandag doen nie. As jy dus na frases soek soos: “Jesus is die tweede lid van die drie-eenheid”, gaan jy tevergeefs soek. Maar die afwesigheid van sulke dogmatiese stellings beteken nie dat hulle nie Jesus as God erken het nie.

Neem byvoorbeeld die vreeslike interessante opmerking in vers 17 van vandag se hoofstuk. Daar word in Openbaring 7 geskryf dat die Lam “in die middel van die troon” is.

Miskien gaan die grootsheid van hierdie opmerking heeltemal by ons verby omdat ons nie met koninklike troonkamers vandag meer bekend is nie.

‘n Troon is gereserveer vir een persoon en een persoon alleen: Die Koning. As enige iemand anders dit naby die troon sou waag, word dit beskou as ‘n aanslag op die Koning se outoriteit, en dit was strafbaar met die doodstraf (ons sien iets daarvan in die verhaal van Ester).

Maar hier in Openbaring 7:17 sien ons is die Lam (Jesus) doodluiters op die troon – en nogal nie wáár nie – in die middel van die troon! Hy het nie wankelrig aan die kant van die troon verbete probeer vasklou nie. Hy was stewig in die middel! Praat van Christo-sentries!

Openbaring 4

Die vierde hoofstuk van Openbaring beskryf die troonkamer van God.

Vers 6 val my in die besonder op: Voor die troon is dit ‘n spieëlgladde see. Die Jode was nie seevaarders nie. Die see met sy onstuimigheid was vir hulle die toonbeeld van alles wat onheilspellend is. Maar die wonder gebeur dat voor die troon van die Here verander dit wat vir hulle onheil in hou, in iets mooi. Die see verloor sy onstuimigheid en word kristalhelder en spieëlglad. Die Here sien dwarsdeur die dreigende gevaar. Vir Hom is dit niks.

Die ironie van die saak is dat mens so paar verse vooraf gelees het dat daar ook dreunings, weerligstrale en aardbewings van die troon uitgegaan het. Normaalweg sou mens dink dat hierdie natuurverskynsels juis onstuimige see sou veroorsaak.

Maar dit is natuurlik alles beelde. Hoewel hierdie natuurverskynsels vir ons weer angs veroorsaak, was dit alles in die Ou Testament tekens van Teofanie – van Godsverskyning.

En so vind ons in hierdie hoofstuk die paradoks dat beide die aardbewings en ook die spieëlgladde see, God se teenwoordigheid aankondig. God is midde in die gedruis en ook in die stilte. Nie die goeie of die slegte sal God kan onttroon nie.

Ook op hierdie oomblik – wat ook al die omstandighede in my en jou lewe is, bly God op die troon.

Eksodus 6

In vandag se hoofstuk lees ons hoe die Farao net nóg eise op die Israeliete laai. Van nou af moet hulle ook die stoppels bymekaar maak waarmee hulle die bakstene maak – maar die kwota bakstene bly dieselfde per dag. Dit is natuurlik totaal en al onhoudbaar…

Die Ou Testamentikus, Walter Brueggemann, sê dat die Farao in hierdie storie die verpersoonliking is van enige magsfiguur – of struktuur – in ons lewe. Hy is ons werk. Hy is ook ons kultuur – van nóg en nóg en nóg eise oplaai.

Jy moet aanhou lewer, aanhou presteer. Nooit kom jy op ‘n plek waar jy genoeg gedoen het nie.

Die tragiek is dat vir baie van ons, ons godsdiens ook ‘n Farao-vorm aanneem. Ons word gekondisioneer deur godsdiens dat ons moet aanhou dóén. Nooit kom jy op ‘n plek waar jy genoeg is en net aanvaar word vir wie jy is nie.

Die evangelie staan in skrille kontras hiermee. In die evangelie gaan dit nie oor wat ék doen nie, maar oor wat Jesus doen en gedoen het. Die evangelie is die goeie nuus dat ek uiteindelik hoor “genoeg is genoeg”.

‘n Nuwe siklus begin!

Liewe Bereaan

Ons het dit gedoen! Ons het die Bybel in 3 jaar deurgelees! Baie dankie vir elkeen wat saam lees en al die boodskappe wat julle vir my stuur. Dit beteken vir my baie.

Vandag begin ‘n splinternuwe 3-jaar siklus. Dit beteken jy benodig ‘n nuwe leesrooster wat jou deur die eerste jaar gaan neem.

Jy kan die leesrooster aflaai deur op hierdie skakel te klik

Ons herhaal met ander woorde nou die proses waarmee ons die afgelope 3 jaar mee besig was.

Dit sal vir my heerlik wees as jy kies om te bly en aan te hou met die saamreis. Maar as jy om een of ander rede wil ophou en eerder ‘n ander metode van Bybellees wil gebruik, dan verstaan ek heeltemal.

Onder aan hierdie epos is daar ‘n “unsubscribe” knoppie. Klik dit gewoon en jy sal ophou om die refleksievrae per epos te ontvang.

Indien jy kies om jou Bybel vir ‘n tweede keer deur te lees, dan is jy welkom om te bly! Dit sal vir my lekker wees as jy nog ‘n siklus saamreis deur God se Woord.

Dankie vir jou saamreis en al die vrae en insette deur die 3 jaar. Dit is werklik spesiaal vir my.

Jeremia 49

Ons boer vanoggend weer in Jeremia. In hierdie hoofstuk word die oordeel oor die Ammoniete en die Edomiete aangekondig. Hullenwas die vyande van Israel.

Wat interessant is, is dat die Edomiete se stede baie goed verskans was, en dat dit die indruk gegee het dat die stede oninneembaar was. Tog sê die Here…

“Die vrees wat ander vir jou het en jou vermetelheid het jou mislei. Jy woon teen die kranse, jy klou vas aan die hoë bergtoppe, maar al bou jy jou nes daar in die hoogte soos ’n aasvoël, Ek sal jou daar afhaal, sê die Here.” (vers 17)

Partykeer voel dit vir ons ook of die probleme wat ons in die gesig staar, onmoontlik is om te oorkom. Net soos wat die Here vir Israel se vyande egter sê: “Ek sal jou daar afhaal”, so is ons krisisse vir die Here ook nie onoorkombaar nie.

Dink vanoggend aan jou grootste probleem. Gee dit dan vir die Here en vra Hom om ‘n uitweg te skep waar daar nie een is nie.

2 Kronieke 34

Hierdie hoofstuk in die boek 2 Kronieke, is nogal ‘n belangrike hoofstuk omdat dit van ‘n belangrike moment in die geskiedenis van die volk vertel. Dit handel oor die keer toe ‘n gedeelte van die Wetboek (waarskynlik ‘n gedeelte van die eerste 5 boeke van die Ou Testament), na baie jare weer deur Josia gevind is.

Wat my vandag opval in hierdie hoofstuk, is hoe geestelike groei in ‘n mens se lewe werk. Die hoofstuk verhaal dat Josia 8 jaar oud was toe hy koning geword het, en 16 was toe hy die Here begin dien het. Toe hy 20 was, het hy begin om die afgodsaltare in die land te verwyder. Waarom eers toe? Waarom eers na 4 jaar?

Toe hy 26 is, het hy opdrag gegee dat die tempel wat al deur baie jare se verwaarlosing is, herstel moet word. Waarom eers toe? Waarom eers 10 jaar nadat hy die Here begin dien het?

Dit is eintlik baie menslik wat hier gebeur. Wanneer jy die Here begin dien, besef jy nog nie wat ál die konsekwensies gaan wees omdat jy Hom volg nie. Eers soos wat jou toewyding groei, begin jy besef dat verhouding met Hóm ‘n appél los op ander fasette van my lewe waaraan ek nie vroeër gedink het nie. Wie van ons sou immers aan die begin van ons verhouding met die Here kon raai, dat verhouding met Hom ‘n eis aan my etiek in die werksplek sou stel, die soort huwelik wat ek eendag wil hê, die manier waarop ek my kinders grootmaak, die toekomsdrome wat ek droom…

Dit is asof die appél wat verhouding met die Here op my lewe plaas, stelselmatig uitkring na meer en meer fasette van jou lewe. Dit is wat met Josia gebeur het en dit is goed.

Die probleem is dat dit nie altyd gebeur nie. Geestelike onmondigheid is wanneer ons weier dat verhouding met die Here die ander fasette van my lewe penetreer.

Kom ons stel vanoggend in gebed, elke faset van ons lewe oop aan die Here. Ons gee aan Hom Carte Blanche om te maak soos Hy wil in elke aspek van my lewe.

In net 3 jaar kan jy die volheid van God se Woord sélf ontdek!