Openbaring 8

Ons vind een van die Bybel se treffendste metafore vir gebed in vandag se hoofstuk.

In Ou Testamentiese tye was daar in die tabernakel asook later in die tempel ‘n wierookbak. Dit was ‘n soort skottel waarin daar vuurrooi kole gegooi is. Wierook was dan op die kole geplaas. Die geurige rook wat daaruit ontstaan het, het dan die hele vertrek gevul.

In Openbaring 8 word hierdie wierookbak as simbool gebruik vir die gebed van die gelowiges. Net soos die wierook die hele vertrek met ‘n aangename geur gevul het, so bereik die gebede van God se kinders die oor van die Here.

Ons moet hierdie beeld in geloof aanvaar: ons gebede slaan nie teen die plafon vas nie, maar bereik hulle bestemming. Die Here hoor ons!