Numeri 7

Ons is vandag terug in Numeri. Die hoofstuk vertel vir ons hoe die volk die tabernakel – en veral die altaar – gewy het.

Die hoofstuk bevat ‘n breedvoerige uiteensetting van hoe die volk oor ‘n tydperk van 12 dae die altaar gewy het. Elkeen van die stamme het kans gekry om hulle offers te bring.

Dit word vir ons uiteindelik ‘n prentjie van hoe heelhartig die volk die tabernakel aanvaar het – maar ook hoe toegewyd hul was in hul inwyding daarvan. Ons sien ook dat hul toewyding in konkrete terme uitgedruk word. Hulle offers was sigbaar en tasbaar.

Ek sê maklik “ek is lief vir die Here”. Ek praat maklik van ‘n “commitment vir Jesus” of om “toegewyd” te leef. Hierdie goed is baie meer as net ‘n hartsgerigtheid. Dit moet ook in my lewe op ‘n konkrete manier gestalte kry.

Dalk spel mens vandag toewyding nie meer “o-f-f-e-r-s” nie, maar “o-m-g-e-e”. Dalk spel jy deesdae liefde as “m-o-e-í-t-e”.

Van die os op die jas, die teks bevat ook ‘n interessante opmerking oor God se stem. Moses het God se stem op ‘n hoorbare manier van die verbondsark gehoor kom! (Vers 89)