Matteus 6 (29 Maart)

Ai man, vandag se stuk bemoedig my weer so baie.

In Jesus se lering oor gebed is Hy veral teen 2 dinge in teenreaksie:

  1. Pogings om mense te beïndruk (voorgee voor ander)
  2. Pogings om God te beïndruk (stortvloed van woorde)

Ons sou dus kon sê dat Jesus dit op die mense se harte gedruk het om “genuine” of “eg” te wees. Wat ‘n wonderlike bevryding is dit darem nie om net jouself te wees wanneer jy met die Here praat. Mag ons nooit daaraan gewoond raak nie.