Matteus 4 (28 Feb)

Matt 4: 3 Dit is vir my opvallend dat die heel eerste versoeking wat aan Jesus gerig was, te make gehad het met sy identiteit: “As U die Seun van God is…” Ironies genoeg was die laaste vers van die vorige hoofstuk ook oor Jesus se identiteit, maar hierdie keer uit die Vader se mond: “Dit is my geliefde Seun…

Dit is dus nie toevallig dat Matteus hierdie 2 insidente direk langs mekaar plaas nie: In die een hand is die identiteitsverklaring van die Vader, in die ander hand die identiteitsversoeking van die vyand. Aan watter een sou Jesus groter waarde heg? Kies Hy die verklaring van die Vader, kon Hy rus in die wete dit is Wie Hy is. Kies Hy die versoeking van die vyand, moes Hy presteer en bewyslewer wie Hy is. Jesus trap nie in die slaggat van prestasie met die doel om “te word” nie – Hy wees gewoon Wie Hy is: Die Vader se geliefde Seun.

Te danke aan Jesus, het ek en jy ook ‘n nuwe identiteit (in Christus). Daar sal altyd stemme wees wat daardie identiteit bevraagteken. Heg jy groter waarde aan stemme wat jou wil verlei in ‘n prestasie-gedrewe godsdiens, of gaan jy God glo dat jy – in Christus – ook sy geliefde kind is?

Gebed: Dank die Here vir jou nuwe identiteit in Jesus.