Matteus 3 (27 Februarie)

Matt 3:7 Die Sadduseërs het gesien dit het mode geword om deur Johannes gedoop te word. Hulle wou nie afsteek teenoor ander mense nie, en het toe ook na Johannes gegaan – maar sonder dat hulle harte in dit was. Johannes sien deur hulle skeinheiligheid en sê vir hulle dat dit nie help om agter giere aan te hardloop as jou gedrag nie verander nie.

Ek kan ook maklik ander mense napraat of die regte dinge probeer sê – maar as ek nie bereid is dat my dade my woorde opvolg nie, is ek eintlik maar net skeinheilig.

Gebed: Here, maak my ‘n deurleefde gelowige in murg en been.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *