Matteus 2 (26 Feb)

Ons lees vandag Matteus 2

Herodes maak my bang. Die geveinsdheid waarmee hy met die sterrekykers praat. Sy geheime agendas wat hy in die mou voer. Hoe maklik hy die perk oorskry en kinders begin doodmaak omdat sy eie planne – eie koninkrykie – in gedrang kom. Hoofsaaklik maak hy my bang omdat ek soveel van myself in hom sien. Hoe maklik sonde my op sleeptou kan neem. Hoe maklik ‘n klein verkeerde optrede, kan oorspoel in nog ‘n verkeerde optrede met ‘n groter rimpeleffek. Hoe maklik ek dit wat verkeerd is, reg kan rasionaliseer.

Gebed: Vra die Here om jou sterk te maak teen die sneeubaleffek van sonde. Vra Hom om jou te help weerstand bied teen dit wat verkeerd is in jou lewe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *