Matteus 1 (25 Februarie)

Matteus begin sy evangelie op ‘n manier wat vir die Jode baie interessant sou wees: Hy vertel vir hulle hoe Jesus in die familie inpas. In die eerste 17 verse ontmoet jy 46 mense. Wat egter belangrik is, is dat hierdie mense besonders uiteenlopend is:
• Party was geloofshelde (Abraham, Isak, Eut en Dawid).
• Ander was doodgewone mense van wie ons baie min weet (Gesron en Nagson).
• Dan was daar ook mense  wat onthou word vir hulle sonde (Manasse en Abia).
• En dan is daar selfs mense oor wie jy sou dink Matteus eerder oor moes swyg (soos die prostitute Ragab en Tamar).

As mens so na die geheelprent kyk, dan is dit duidelik dat die Here niemand diskwalifiseer in sy heilsplan nie. Hy kan enige iemand gebruik. Glo jy dat die Here ook jóú kan en wil gebruik? Meld jou vandag aan vir diens en verklaar jou bereid om gebruik te word in die Here se plan.

ONTHOU: Sien jou vanaand om 18:00 by NG Witrivier. Hierdie keer sal die Bybelskool nie in die saal aangebied word nie, maar in die bovertrek. Indien jy die Bybelskool via die internet volg, kan jy die media rondom Maandag/Dinsdag te wagte wees.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *