Matt 9 (30 April)

Wat sou ons verloor het as Jesus nie vir die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, vrygespreek het nie? Veronderstel sy het aan Jesus se klere geraak, sy is genees maar Hy het doodluiters voortgeloop sonder om vers 22 se woorde aan haar te rig. Wat sou die vrou verloor het?

Sy sou waarskynlik steeds met skuldgevoel sit omdat sy die genesing “wederregtelik” bekom het. En die skuldgevoel sou haar net so siek gelos het soos die mediese siekte.

Jesus wys vir ons dat ons grootste probleem nie fisiese ongesteldheid is nie, maar geestelike skuld voor God. En hoewel Jesus ook fisiese ongesteldheid kan aanraak, is dit juis ons skuld voor God waarin Hy spesialiseer.