Matt 13 (31 Julie)

Jesus sê dat die koninkryk vergelyk kan word met iemand wat ‘n skat in ‘n saailand gevind het, en toe alles wat hy het verkoop het om die saailand te bekom.

Ons natuurlike reaksie is om te wonder of die persoon nie dalk bietjie impulsief was nie. Was dit regtig nodig om so radikaal te wees?

Ons wil so graag “gebalanseerde mense” wees. Ons wil hoop dat dit moontlik is om Jesus te dien  – en gelyktydig met ons vorige lewe aan te gaan. Ons voel skuldig as ons besef dat ons nie kans sien om ons huidige lewe “op te gee” inruil vir ‘n lewe met Jesus nie.

Maar die rede hiervoor is omdat ons waardeskatting so verwronge is. Ons oorwaardeer die lewe sonder Jesus en onderwaardeer die lewe met Jesus. Indien ons die korrekte waarde daaraan sou toeken, sou ons vind dat ons ook net soos die persoon in die gelykenis, nie sou skroom om alles op te gee nie.

Mag Jesus vir my groter word en ekself kleiner.