Lukas 7

Johannes se volgelinge kom by Jesus aan om namens Johannes seker te maak of Jesus werklik is wie hulle gehoop het Hy is.  Miskien het hulle gedink sou Jesus al teen hierdie tyd met sy politieke veldtog begin het? Miskien is dit gewone twyfel soos wat ons almal van tyd tot tyd oorkom.

Ek is altyd verbaas hoekom Jesus nie net Johannes direk geantwoord het nie. Maar Jesus antwoord met die woorde: Luk 7: 21 “Sy antwoord aan die boodskappers was: “Gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het: blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig“.

Wat agter hierdie antwoord sit is die Messiaanse profesieë in die Skrif. Jesus versterk nie Johannes se geloof deur sy ego te streel nie, maar deur hom weer na die Skrif toe te neem.

Is dit nie presies die teenoorgestelde wat ons vandag doen nie? Ons dink die teengif vir twyfel is nog kennis, nog boeke. Jesus se medisyne was Skrif.