Lukas 6

Ek is geraak deur die erns waarmee Jesus sy groot besluite geneem het. 

In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Toe dit dag word, het Hy sy dissipels nader geroep en twaalf van hulle uitgekies, wat Hy ook apostels genoem het. (Lukas 6:12)

Voor Hy 12 dissipels gekies het wat die wêreld moes verander, het Hy gebid oor die saak.

Ek kom ook gereeld te staan voor groot besluite. Ek benodig daagliks wysheid om ‘n fyn onderskeidingsvermoë te openbaar. Keuses tussen reg en verkeerd is dalk ooglopend. Maar dit is moeiliker as mens moet kies tussen ‘n goeie opsie en ‘n beter opsie. Watter een is dan die regte keuse?

Daarvoor het ek die Here se leiding nodig. Ek kan – soos Jesus – bid voor ek ‘n besluit moet maak, en dan gelei word deur vrede.