Lukas 24

Ons kom vandag aan die einde van die evangelie van Lukas. In hierdie laaste hoofstuk lees ons van etlike verskynings van Jesus. Één daarvan is aan die Emmausgangers.

Wat my vandag tref is Jesus se medikasie vir twyfel. Die Emmausgangers vertrek uit Jerusalem – wég van die ander volgelinge van Jesus – en geleerdes meen dit simboliseer hulle ontnugtering. Hulle gaan nou terug na dit wat hulle vroeër gedoen het. Hulle maak geen geheim daarvan dat hulle gehoop het dat Jesus die Messias sou wees nie. Maar dit is nou al die derde dag na sy dood…

Die interessante is dat Jesus nie Homself maar net aan hulle openbaar en sê: “Siedaar! Hier is Ek!” nie. Om een of ander rede dink Jesus dit is nie wat nodig is om hulle twyfel op te klaar nie. Jesus se medikasie vir hulle twyfel is die Skrif…

“Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê.” (Lukas 24:27)

Is die presies die teenoorgestelde hoe ons werk nie? Wanneer ons ‘n seisoen van twyfel beleef, vermy ons juis die Skrif. Lyk my ons probeer geestelik gesond word sonder geestelike medisyne. Dalk is ons nie dan so ernstig om gesond te word as wat ons voorgee om te wees nie.

Onthou dit die volgende keer wanneer jy deur ‘n moeilike tyd gaan: Verhoog jou inname van die Skrif – moet dit nie verminder nie. Dit is op voorskrif van Jesus.