Levitikus 6 (25 Maart)

My vriend, dit is Goeie Vrydag. Mag hierdie Paasfees jou hart aanraak.

Lev 6:12-13 Dit is interessant om te sien hoeveel moeite die priesters moes doen om toe te sien dat die vuur op die altaar nie doodgaan nie. Die vuur het natuurlik iets gesimboliseer van die Here se teenwoordigheid – en juis daarom was dit belangrik dat dit blywend moes brand.

Die Hebreerskrywer het later hierop ingespeel en geskryf: “Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig, en bring elke keer weer dieselfde offers, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het één offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit.” (Heb 10:11-12)

Sien jy dit raak? Hy speel die 2 priesters teen mekaar af. Die ou verbond se priester teenoor die nuwe. En die sleutel van die teks is in die postuur van die priester…as ‘n teken dat die offers nooit sou kon ophou onder die ou verbond nie, moes die priesters altyd staande bly. Maar Jesus Christus het nadat Hy sy offer gebring het, gaan sit. Dit is verby. Vir altyd.

Gebed: Ek kan aan niks anders dink om vandag oor te bid, as oor die kruis nie…