Levitikus 5 (24 Maart)

Die skuldoffer is die laaste van die 5 offers en maak een van die 2 offers uit wat oor sonde handel.

Die treffende deel is die rite met die offerdier: Jou hand word op die offerdier se kop geplaas. Jou sonde word verplaas op die offerdier terwyl die onskuld van die offerdier, joune word.

Dit is presies dieselfde gedagte wat agter 2 Kor 5:21 sit: “Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.” Op die kruis ontvang Jesus dit wat Hy nie verdien nie (ons sonde) en ons ontvang dit wat ons nie verdien nie, nl sy geregtigheid (Jesus se reg-met-God-wees)

Gebed: Dank die Here vir loutere genade…