Levitikus 18

Vandag se hoofstuk handel oor verskillende soorte seksuele verhoudings waarvan die Israeliete hulself van moet weerhou.

Miskien is die eerste beginsel wat ons uit hierdie hoofstuk kan haal, dat ons seksuele lewe nie losgemaak kan word van ons verhouding met God nie. Vanuit die Woord sien ons dat die Here Hom die reg toe-eien, om eise aan ons te stel rakende die uitlewing van ons seksualiteit.

Die tweede ding wat ons moet raaksien, is dat die Israeliete opgeroep word om seksuele lewens te handhaaf wat baie anders lyk as die nasies rondom hulle. Vers 3 sê dat hulle lewe baie anders moes lyk as die Egiptenaars en die Kanaäniete wat hulle buurvolke was. Ons sou kon sê dit was die norme – of die kultuur – waarmee hulle baie goed bekend was.

As ons dit wil kontekstualiseer vir onsself, dan gaan ons moet sê dat, níe net het die Here ‘n appél op die seksuele lewens van sy volgelinge nie, maar die effek daarvan gaan waarskynlik wees dat ons lewens – ook op ‘n seksuele vlak – baie anders gaan moet lyk as die lewens van ander mense wat hulle in die dominante kultuur bevind.