Levitikus 11 & 12

Vandag lees ons ‘n fassinerende gedeelte oor watter diere “rein” of “onrein” sou wees, asook wanneer ‘n vrou na swangerskap weer “rein” sou wees. Hierdie boksies van “rein” en “onrein” is die kategorieë waarvolgens die Ou Testamentiese mens sin gemaak het van die leefwêreld wat hom/haar omring.

Ek kan nogal dink dat dit vir mense moeilik is om te verstaan. Dit is dikwels selfs vir my moeilik te begryp. Ek sal probeer om ‘n stukkie verduideliking hieroor te skryf in die week wat kom, en dan sal ek jou daarvan laat weet.

Laat dit vir nou net genoeg wees om te sê dat Jesus die spelreëls alles kom verander het. Waar reinheid in die Ou Testament bedreig kon word deur iets wat van buite af, die grens deurbreek na binne, sê Jesus dat reinheid bepaal word deur wat “binne” aangaan.

Mag dit wat “binne” aangaan in ons, dan vir Hom tot eer wees.