Leesrooster

Klik hier om die LEESROOSTER af te laai.

Op hierdie bladsy word daar verder 5 belangrike vrae beantwoord:

 1. Waarom gebruik mens ‘n leesrooster?
 2. Kan jy op enige stadium by die leesrooster inval?
 3. Wat maak hierdie leesrooster uniek?
 4. Hoe word die leesrooster saamgestel?
 5. Watter genres is daar alles in die Bybel?

1.) Waarom gebruik mens ‘n leesrooster?

As mens nie pasop nie, lees mens net ‘n sekere deel van die Bybel. Onwillekeurig gaan mens altyd terug na boeke of gedeeltes van boeke wat vir jou mooi is of wat al vir jou in die verlede van betekenis was.

Dit beteken dat daar groot gedeeltes van die Bybel is wat nog vir jou lê en wag om ontdek te word. ‘n Leesrooster help jou dus om doelgerig, planmatig deur die héle Bybel te lees.

2.) Kan jy op enige stadium begin?

Ja, jy kan op enige stadium by die leesrooster inval en net begin lees.

Ons leesrooster is so saamgestel dat ons die Bybel in 3 jaar deurlees. Daarna word die siklus net herhaal.

Ongeag op watter stadium jy dus begin lees, 3 jaar daarna sal jy die Bybel deurgelees het!

3.) Wat maak hierdie leesrooster uniek?

Daar is baie soorte leesroosters vandag beskikbaar en elkeen is anders saamgestel. Wat kenmerkend van ons s’n is, is die volgende:

 • Die gedeelte wat jy moet lees, is elke dag kort en doenbaar.
 • Jy gaan nie net gedeeltes van boeke lees nie, maar (uiteindelik) boeke in geheel.
 • Daar word moeite gedoen om ‘n goeie ewewig te hou tussen Ou en Nuwe Testament, asook blootstelling aan al die soorte genres van die Bybel.
 • Die leesrooster is so saamgestel dat jy elke maand doenig bly met die woorde van Jesus.
 • Addisioneel tot die leesrooster ontvang jy ook agtergrondskennis oor die Bybelboeke wat jy lees.
 • Verder ontvang jy elke dag ‘n refleksievraag wat jou help om oor die hoofstuk van die dag na te dink.
 • Dit is alles GRATIS!

4.) Hoe word die leesrooster saamgestel?

In die samestelling van die leesrooster, het ons probeer om 5 dinge in gedagte gehou:

 1. Die lengte van daaglikse leeswerk
 2. Die gevaar van eentonigheid
 3. Verhouding Ou Testament teenoor Nuwe Testament
 4. Verspreiding van genres
 5. Blootstelling aan Jesus

1.) Die lengte van daaglikse leeswerk:

Daar is baie leesplanne beskikbaar wat jou vinniger as 3 jaar deur die Bybel neem. Ek het al dikwels van hierdie leesplanne gebruik gemaak en hulle het groot waarde. Daar is egter 2 probleme met hierdie leesplanne:

 • Jy moet elke dag lang tyd uitsit om baíe te lees.

In my ondervinding plaas ‘n leesplan waar ek etlike hoofstukke per dag moet lees, my onder baie druk – tot so ‘n mate dat ek my gebedslewe begin afskeep.

 • Inhaal van agterstande raak moeilik

Verder het ek gesien dat as ek byvoorbeeld 4 hoofstukke per dag moet lees en ek sou net een dag agter raak, dit baie moeilik raak om weer in te haal.

Die behoefte was dus om ‘n leesplan te ontwikkel waar jy net een hoofstuk per dag hoef te lees.

Daar is in totaal 1189 hoofstukke in die Bybel. Die Ou Testament beslaan 929 daarvan en die Nuwe Testament 260 hoofstukke.

Dit beteken dat as ons elke dag net een hoofstuk sou lees, dit moontlik sou wees om die Bybel in 3 jaar deur te lees!

Gelukkig is nie al die hoofstukke in die Bybel ewe lank nie. Die 94 oorblywende hoofstukke sou ons maklik oor ‘n 3 jaar periode kon versprei op so ‘n manier dat mens dit nouliks agterkom as jy die dag ‘n effe langer gedeelte moet lees.

Om hierdie rede groepeer ons dus die korter hoofstukke saam met hoofstukke wat ‘n normale lengte beslaan. Sodoende lees jy jou Bybel in 3 jaar dwarsdeur!

2.) Die gevaar van eentonigheid

Dit klink dalk kru, maar mens moet baie pasop teen eentonigheid as jy die Bybel lees. Menigte mense het hulself al voorgeneem om by een kant te begin en die Bybel deur te lees. Hulle vorder goed tot by Eksodus. Maar halfpad deur Levitikus val hulle wiele af en raak hulle moedeloos.

Of dalk neem jy jouself voor om Jesaja deur te lees. Teen Jesaja 6 besef jy dit is moeiliker as wat jy verwag het. As jy vorentoe blaai om te sien hoeveel hoofstukke jy nog oor het, sak jou moed sommer in jou skoene as jy sien jy moet deur nóg 60 hoofstukke wroeg.

Dit is dus belangrik dat ‘n leesplan genoeg afwisseling tussen boeke bring om nuuskierigheid te behou. Daar moet nie te veel onderbrekings wees nie, want dan verloor jy die trant van die boek. Maar met die regte hoeveelheid afwisseling behou jy belangstelling en entoesiasme in hierdie voorneme van jou om die Bybel deur te lees.

Om hierdie rede lees ons nooit lang Bybelboeke in een maand dwarsdeur nie. So ver as wat dit moontlik is, verdeel ons dit op ‘n plek waar daar ‘n natuurlike skeiding in die samestelling van die boek is.

3.) Verhouding Ou Testament teenoor Nuwe Testament

Daar is rofweg 3 hoofstukke in die Ou Testament vir elke 1 hoofstuk in die Nuwe Testament.

As jy dus in die leesrooster se 3 jaar siklus te vroeg, te veel hoofstukke in die Nuwe Testament lees, beteken dit dat jy vir ‘n lang periode aan die einde van die leesrooster nét hoofstukke in die Ou Testament gaan moet lees.

Die uitdaging is dus om die verhouding Nuwe Testamentiese hoofstukke eweredig oor ‘n 3 jaar siklus te versprei.

4.) Verspreiding van genres

‘n Verdere ding om in gedagte te hou, is dat die Bybel uit ongeveer 12 soorte genres bestaan. Mens wil nie in die eerste jaar al die geskiedskrywing lees en dan moet jy vir die res van die tyd profetiese literatuur lees nie – of andersom.

Die ideaal sou wees om in elke jaar blootstelling te kry aan die volledige skopus wat die Bybel ons bied. Elke jaar lees ons dus ‘n bietjie geskiedenis, ‘n bietjie profetiese literatuur, ‘n evangelie en kry ons ook ‘n kykie oor Paulus se briewe.

5.) Blootstelling aan Jesus

Dit is belangrik dat ons op ‘n manier altyd besig moet wees met die woorde van Jesus. Dit is immers hoekom ons Bybel wil lees. Ons wil deur Hom gevorm word.

Jy wil nie in ‘n situasie beland waar jy net een maand per jaar ‘n evangelie lees nie.

Om hierdie rede lees ons aan die elke van elke maand vir ‘n paar dae lank uit ‘n evangelie.

5.) Watter genres is daar in die Bybel?

Soos reeds gesê is daar ongeveer 12 soorte genres in die Bybel. Dit is die volgende:

 1. Die Pentateug (Gen, Eks, Lev, Num, Deut)
 2. Ou Testamentiese geskiedskrywing (Jos, Rig, 1 & 2 Sam, 1 & 2 Konings, 1 & 2 Kron, Esra & Neh)
 3. Wysheidsliteratuur (Boeke soos Job, Psalms, Spreuke)
 4. Profetiese literatuur (Die 3 groot profete nl Jesaja, Jeremia en Esegiël en die 12 kleiner profete nl Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria & Maleagi)
 5. Feesbundels (Boeke soos Rut, Hooglied, Prediker, Klaagliedere en Ester)
 6. Ou Testamentiese apokaliptiek (Daniël)
 7. Evangelies (Matteus, Markus, Lukas en Johannes)
 8. Nuwe Testamentiese geskiedskrywing (Handelinge)
 9. Sendbriewe (Romeine, 1 & 2 Kor, Gal, Ef, Fil, Kol, 1 & 2 Tess, 1 & 2 Tim, Titus & Filemon)
 10. Algemene briewe (Jakobus, 1 & 2 Petrus; 1, 2 & 3 Johannes; Judas)
 11. ‘n Preek (Hebreërs)
 12. Nuwe Testamentiese apokaliptiek (Openbaring)

So ver dit moontlik is, probeer ons dat die leesrooster elke jaar jou blootstelling gee aan elke soort genre.

 

 

 

 

 

In net 3 jaar kan jy die volheid van God se Woord sélf ontdek!