Josua 2 (21 April)

Hier het ons ‘n pragtige storie vol verrassings!

Die eerste verrassing is dat die verkenners skuiling gaan soek in die huis van die plaaslike prostituut. Sy kon natuurlik baie aansien onder haar volksgenote terugwen deur die verkenners uit te lewer. Maar die tweede verrassing lê juis daarin dat die prostituut Ragab vir God kon sien werk in die lewe van Israel. Sy noem een na die ander insident op waar God hulle beskerm het. Dit is verrassend dat sy die sagtheid van gees het om ontvangklik te wees vir die ware God. Die derde verrassing is dat sy genade ontvang. Sy word nie veroordeel vir wie sy is of wat sy doen nie. Sy ontvang bloot genade en word gespaar.

Ek is dikwels net so verras uit watter oorde die Here met my praat. Partykeer uit die mond van mense wat Hom glad nie ken nie. Ek is dikwels verbaas oor die geestelike insig van mense wat nie jou tipiese “getroue kerklidmate” is nie. En dan is ek ook al male sonder tal verras deur watter mense die Here gevind en genade ontvang het.

Ons dien ‘n Here wat verrassend werk met mense.

Kom ons wees “oop” om verrassings raak te sien. Laat ons nie voorskriftelik vir die Here wees waar ons Hom wil sien werk of in wie se lewe ons iets van Hom wil raaksien nie. Ons sal goed doen om in die rigting van al die onwaarskynlike kandidate in ons lewe nog ‘n keer te kyk…