Josua 19 (6 Junie)

In hoofstuk 18 het ons gesien dat daar nog 7 stamme was wat nie grond ontvang het nie. Hier vind ons die voltooing van die opdrag toe hierdie 7 stamme ook hulle grond in ontvangs neem. Die manier waarop hulle die grond toegedeel het, was deur loting.

Die mooi lê vir my daarin dat hulle hierdie verdeling en loting “in die teenwoordigheid van die Here, by die ingang van die tent van ontmoeting” gedoen het. Die taak was oënskynlik prakties van aard, maar vir hulle was dit ‘n geestelike handeling.

Wat sou gebeur as ek al my take wat oënskynlik “alledaags” is, beskou as aksies wat geestelike betekenis het? Skielik sou my werk, my roeping word. My verhouding met my gesin, sou my Godgegewe verantwoordelikheid word. Dit klink vir my of dit is hoe dit hoort.