Josua 18 (5 Jun)

Josua het vir die Israeliete gesê:”Hoe lank gaan julle nog talm voor julle die land in besit gaan neem wat die Here julle God van julle voorvaders vir julle gegee het?” (Vers 3)

Is dit nie wat ons probleem ook so dikwels is nie? Dat ons passief is nie? Die beloofde land wat ek en jy moet inneem is die oorwinningslewe in Christus. ‘n Lewe waarin daar deurbrake plaasvind in die terreine waar sondes ons vashou. Ons moet dit oorwin, maar ons talm.

Die Here het ook vir ons reeds die land gegee. Al wat ons moet doen is om dit in besit te neem. Ons moet intensioneel daaroor wees.