Josua 17 (4 Jun)

Ons het almal iemand nodig wat vir ons kan help met ‘n vars perspektief op ons probleme.

So kry ons die nakomelinge van Josef wat vir Josua vir groter grond kom vra. Hulle rede is “Ons is baie mense” (vers14).

Josua gee hulle gelyk en staan aan hulle ‘n groter grondgebied toe. Hulle is egter nie tevrede nie en vra ‘n nóg groter gedeelte. Hulle probleem met die gedeelte wat hy vir hulle toestaan is dat daar Kanaäniete is wat ysterstrydwaens het.

Maar hierdie keer gee Josua nie in nie. Die rede wat hy aanvoer is: “Julle is baie mense. Julle sal die Kanaäniete verdryf”.

Interessant dat wat hulle gedink het hulle probleem is, volgens Josua juis hulle sterkpunt is. Wat sou gebeur as ek vandag so na my uitdagings kyk?