Josua 12 (7 Mei)

Mens lees maklik oor die lys van name van almal wat oorwin is. Vir ons voel dit soos ‘n sinnelose opeenstapeling van name. Ons vergeet dat agter elkeen van hierdie veldslae ‘n gebed sit. Hierdie oorwinnings is die resultaat van geloof. Die inname van die beloofde land was ‘n geloofsdaad.

Kom ons onthou dat daar ook krag agter ons gebede sit.