Josua 11 (6 Mei)

Josua 11 lees moeilik. Dit is moeilik om opgewonde te raak oor soveel mense wat in die naam van die Here doodgemaak is. Mens moet egter onthou dat ons hier deels ook met ‘n hiperbool te make kry. As dit sê dat almal uitgeroei is, bedoel dit nie letterlik dat ieder en elkeen doodgemaak is nie. Ons weet dit, want later sien ons dat Israel dieselfde volke weer teëkom. Dit is dus eerder ‘n skryftegniek om aan te toon dat Israel ‘n volslae oorwinning behaal het.

Ten spyte van die frank smaak wat die baie oorlog in jou mond laat, is daar tog baie lesse uit hierdie gedeelte te haal. Een daarvan is dat wanneer jy volledig gehoorsaam is, daar ook ‘n tyd van rus kom. Hoofstuk 11 sluit hiermee af. Nadat die Israeliete gedoen het wat hulle moes, het die Here vir hulle ‘n tyd van rus gegee.

Het jy ook al gevoel hoe probleme in sarsies kom? Het jy al ervaar hoe daar na ‘n tyd van beproewing, ook ‘n tyd van rus kom? Hou gerus dit in gedagte die volgende keer wanneer jy vorentoe beur.