Joshua 5 (24 April)

Die besnydenis by Gilgal laat my dink aan hoe tipies mens dit is om belangrike dinge na te laat.

Dikwels het ons die mooiste ideale. En dan gebeur – soos die Engelse sê – “Life happens”. Tussen al die daaglikse klein dingetjies vergeet ons om by die groot dinge uit te kom. Tussen ons daaglikse stryd met die dringende, kom ons nie uit by die belangrike nie.

So was dit ook met die Israeliete. Hulle het geweet die besnydenis is belangrik. Hulle het geweet dit is God se wil en sy manier om hulle af te grens van ander nasies. Maar tussendeur die stryd om oorlewing het dit mettertyd agterweë geraak en toe heeltemal weggeval.

Dit het ‘n daadwerklike keuse en ingryping gekos om weer die volg op standaard te bring. En dit is dikwels wat ons ook nodig het. ‘n Intensionele besluit om weer kerk toe te gaan of om weer erns te maak met die selgroep.