Joshua 3 (22 April)

“Wanneer die voetsole van die priesters aan die Jordaan se water raak, die priesters wat die ark van die Here dra, die Here van die hele aarde, sal die water van die Jordaan wat afkom, afgesny word en op een hoop gaan staan.” (Jos 3:13)

Interessant dat die Jordaan eers sou ophou vloei as die voetsole van die priesters die water raak, nie voor die tyd nie. Die priesters kon met ander woorde nie wag totdat dit ophou vloei en dan eers begin loop nie. Hulle moes eers begin loop en dan sou die rivier ophou vloei.

Dit is ‘n pragtige uitbeelding van hoe geloof werk.