Jos 21 (8 Jun)

Ons het gister van die Asielstede gelees en vandag lees ons van die Levitiese stede. Die interessante is dat die stede waar die Leviete sou tuisgaan, dieselfde stede was waar mense asiel kon gaan vind.

Dit is nie toevallig dat daar waar mense genade (asiel) gevind het, die Here baie tasbaar beliggaam was (die Leviete) nie. Die teenwoordigheid van die Leviete moes iets uitbeeld van die genade wat God beskik.

Sou ek nie so kon leef dat my blote teenwoordigheid by mense, ook iets van Jesus se genade vir hulle beliggaam nie?