Jos 13 (1 Jun)

Die heel eerste opdrag aan Josua was ook die opdrag wat sy lewe lank ge-eggo het: Neem die land in besit. Dit was ‘n baie groot taak en inderdaad ‘n lewenslange proses. Nou aan die einde van Josua se lewe moet hierdie opdrag voltooi word en kom die opvolgopdrag: Verdeel die land tussen die stamme.

Ek wonder of ons ook ‘n opdrag van die Here het wat ‘n lewenslange roeping is? Wat sou dit wees? Miskien om as kind van God Hom te eer en dien met ons hele lewe. Of miskien om sy koninkryk hier op aarde te laat seevier. Of om meer en meer ‘n oorwinningslewe te voer en op ‘n geestelike manier die “beloofde land” in besit te neem.

Wat dit ook al is wat jy geroep voel om met jou lewe te doen, mag ons enduit die Here dien met deursettingsvermoe, toewyding en liefde.