Johannes 1

Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan, met twee van sy volgelinge by hom. 36Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na Hom gekyk en gesê: “Dáár is die Lam van God!” Die twee het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. (Joh 1:35-37)

Ons begin vandag met die evangelie van Johannes! Dit is ‘n besonderse evangelie en ons gaan ons tyd hierin geniet.

Dit was die gebruik om in die inleiding van enige boek, jou hoofgedagtes en hooftemas wat verder in die boek uitgelê gaan word, ter tafel te lê. Ons sien dat dieselfde hier in Johannes gebeur.

Al die temas wat later in die evangelie opgetel gaan word, soos: Lig teenoor duisternis, kinders van God teenoor kinders van die duiwel, lewe teenoor dood, dit alles kom hier in die openingsverste van Johannes voor. Die belangrikste hiervan is die Godskap van Jesus is.

Maar die gedeelte wat my vandag raak, is Johannes die Doper se reaksie toe hy Jesus sien. Hy wys mense na Jesus toe, selfs as dit sou beteken dat hulle hóm verlaat. Dit was vernederend in die antieke tyd as jy ‘n leermeester is en jou volgelinge verlaat jou om by ‘n ander leermeester in te skakel. Tog keer dit nie Johannes om sy volgelinge na Jesus te wys nie.

Hy is vir my die voorbeeld van hoe om dissipels te maak. Party kerke vandag maak dissipels deur mense te laat inkoop in die gemeente se visie en missie. Ander dink dissipelskap gaan daaroor om die leier se uitkyk op die lewe joune te maak – en selfs sy mannerismes en woordeskat aan te leer.

Maar Johannes hak mense gewoon aan Jesus. Dit is inderwaarheid al wat dit is om dissipels te maak. Jy hak mense aan Jesus.