Jesaja 8

Vandag word dit vir my weer onderstreep dat die Here ánder optrede van sy kinders verwag. Hy wil hê dat ons lewens ánders moet lyk as die wêreld s’n…

Julle moenie alles ‘n sameswering noem wat hierdie volk ‘n sameswering noem nie. Julle moenie bang wees en skrik vir die dinge waarvoor hulle bang is nie. Julle moet die Here die Almagtige eer as die Heilige. Vir Hom moet julle vrees en vir Hóm moet julle bang wees. Hý sal vir julle ‘n veilige beskutting wees.” (Jes 8:12-14)

Lyk my lewe anders? Is ek ook bang vir dieselfde dinge waarvoor die res van Suid Afrika bang is? Of sou my medeburgers kon sien dat ek my vertroue in Iemand anders plaas?

Here, help my om nie te skrik as ander mense skrik nie, om nie bang te wees vir dit waarvoor die wêreld bang is nie.