Jesaja 7

Dikwels voel ek oorweldig. Veral deur my al my werk. Maar ook oor my bekommernisse. Oor my finansies. Oor die toekoms van my land. Oor die gesondheid van my ouers…

Miskien het koning Agas nog meer rede tot kommer gehad. Twee vyandige konings – koning Resin en koning Peka – het met ‘n veldtog teen Jerusalem begin. Maar die Here sê vir Agas:

“Bedaar! Bly kalm! Moenie bang wees nie! Moet jou nie ontstel oor hierdie twee stukke brandhout nie, hulle rook net. Moenie bang wees vir die dreigemente van Resin en sy Arameërs en van Peka seun van Remalja nie.” (Jes 7:4)

Here, sal U my asb help om dinge vanuit U perspektief te sien en U te vertrou?