Jesaja 19

Aarde, dit is vir my mooi!

Die oordeel oor die nasies gaan voort en vandag is ons by Egipte. Egipte was die ander wêreldmoondheid van sy tyd. Egipte is nie ‘n land waaroor Israel besonder positief voel nie. Egiptenare was hulle slawedrywers!

Mens sou dus kon verwag dat die volk graag sou wou hoor watter straf vir Egipte wag. Daar wás straf wat sou kom. Die stad Heliopolis waar die son aanbid is, sou oa verwoes word. Maar dan kom die absoluut skokkende:

Jesaja 19:23-25 “Daardie dag sal daar ‘n grootpad van Egipte af tot by Assirië loop. Die Assiriërs sal Egipte besoek, en die Egiptenaars Assirië, en hulle sal saam die Here dien. Daardie dag sal Israel die derde wees, en saam met Egipte en Assirië sal hulle vir die aarde tot ‘n seën wees. Die Here die Almagtige sal hulle seën en sê: Geseënd is my volk Egipte, geseënd is Assirië wat deur My geskep is, en geseënd is Israel, my eiendom.”

Hoe sou die Hebreërs daaroor voel dat die 2 wêreldmoondhede (Egipte en Assirië) beide ook nou sáám met Israel God se volk sou wees en Hom sou dien? Nie te gelukkig nie, vermoed ek!

Is daar mense – selfs vyande van my – wat ek soms beskou as iemand wat buite die bereik van God se liefde en genade staan? Hoe maak dit my voel as ek daaraan dink dat ook húlle eendag langs my kan kniel in aanbidding van die Here?