Jesaja 13

Die gevoel wat ek kry as ek Jesaja 13 lees, is dat God beheer oor die dinge het wat buite my beheer is.

Dink jou dit in: Israel beleef die opkoms van Assirië en die dreigende onheil. Uiteindelik word hulle oorval en weggevoer in 722vC. Maar die rampe hou nie op nie. In 597vC kom Babel en verower hulle Jerusalem. Babel sou voortaan altyd die verpersoonliking van boosheid wees, omdat hulle God se tempel verwoes het.

Al hierdie politieke skommelinge was veel groter as wat een persoon kan keer of beheer. Tog is dit nie buite die beheer van God nie.

In hoofstuk 13 word Babel se straf aangekondig. Daar wag ‘n verskriklike dag op hulle: Die dag van die Here. Dit is die dag van afrekening. En Hy gaan die mediërs gebruik om met Babel af te reken.

Drie wêreldmoondhede van die tyd word dus geïmpliseer: Assirië, Babilonië en die Mediërs – en al drie is God se skoothondjies!!!

Dikwels voel dit vir my of Suid Afrika se probleme ook te groot is vir my om te keer of te beheer. Dan word ek herinner deur gedeeltes soos Jesaja 13, dat dit nie buite beheer vir God is nie.