Jesaja 12

“Met blydskap sal julle water skep uit die fonteine van redding. Op dié dag sal julle uitroep: “Loof die Here, roep sy Naam aan, maak sy dade onder die volke bekend en verkondig dat sy Naam groot is.” (Jes 12:3)

Laat ek net gou “recap”: Gister het ons gesien dat die Here beloof dat Hy nuwe lewe uit die dooie, verbrande stomp Isai sal laat ontspring. Vandag sien ons die loflied wat by die mense onstaan vanweë hierdie uitkoms wat die Here bring.

En dan gebruik Jesaja ‘n baie mooi metafoor: Hy sê dat die volk “water sal skep uit die fonteine van redding”. Hy gebruik ‘n beeld waarmee almal van sy tyd mee bekend was:Dors en die verkryging van water

Hy sê hulle was dors na uitkoms. Maar soos wat jy jou emmer laat sak en vanuit ‘n put water skep en nuwe krag kry, so is die redding wat die Here vir hulle bewerk, water wat hulle dors les. Hulle verlossing is die BRON waaruit alles verder vorentoe vloei.

Mag die feit dat die Here ook mý verlos het, vir my die krag gee om die lewe hier en nou in die oë te kyk! Mag die redding wat Hy vir my aan die kruis bewerk het, die water wees wat vir my krag gee vir elke dag! Mag my identiteit as “verloste”, die bron wees waaruit ek leef.