Jeremia 43

In hierdie hoofstuk sien ons weereens onsself. Ons kyk nie hoogmoedig op die mense van hierdie hoofstuk neer nie, want ons weet ons almal het al hierdie fout gemaak.

Die volk het in die vorige hoofstuk vir Jeremia gevra om die Here te raadpleeg: Moet die oorblywendes in Juda agterbly en die gevaar van die koning van Babel in die oë kyk, of moet hulle na Egipte trek, en op so manier oorlog vryspring?

Jeremia het die Here geraadpleeg en na 10 dae het die Woord van die Here na hom toe gekom: Bly in Juda. Hy sal die koning van Babel goedgunstig maak jeens hulle, en Hy wat die Here is sal hulle volk herbou.

Maar die volk het reeds hulle koppe opgemaak: Hulle gaan trek! Toe Jeremia dus met ‘n boodskap na hulle toe kom wat hulle nie wil hoor nie, het hulle eenvoudig die boodskapper afgemaak. Hulle beweer dat Jeremia met Baruk saamgesweer het om so ‘n boodskap vir hulle te gee, sodat hulle weggevoer kan word.

Die les in hierdie hoofstuk is die volgende: As mens nie hou van die Here se boodskap nie, is ons geneig om dit te probeer “wegverklaar”. Ons sê dinge soos: “dit was bedoel vir ‘n ander tyd”, “dit is nie regtig wat bedoel word nie”, “my situasie is anders” of “die Here sal verstaan as ek in hierdie omstandighede dit anders doen”.

Dit is ‘n kroniese siekte van ons om die Here se Woord af te water, en ons moet konstant daarop bedag wees. ‘n Ander manier waarop ons dit doen, is om die boodskapper af te maak. As ons met iemand anders sou verskil wat die Here se wil op ‘n ander manier as ek interpreteer, dan is dit die maklikste om die verskil te verklaar deur die persoon se karakter onder verdenking te plaas. Ons verdink mekaar se motiewe en kry redes waarom ons nie mekaar ernstig hoef op te neem nie. Presies dit is wat hulle met Jeremia gemaak het.

Hulle optrede lyk nog meer belaglik as mens jou herinner aan hulle woorde in die vorige hoofstuk:

“Hulle sê toe vir Jeremia: “Die Here self sal die betroubare en geloofwaardige getuie teen ons wees as ons nie alles doen wat die Here jou God jou opdra om vir ons te sê nie. Of dit nou goed of sleg vir ons is, ons sal gehoorsaam wees aan die Here ons God na wie toe ons jou stuur, sodat dit met ons goed sal gaan. Ons sal gehoorsaam wees aan die Here ons God.”” (Jer 42:5-6)

Hulle toewyding aan God en sy wil was waarlik van korte duur. Ons toewyding is waarlik van korte duur. En nogtans skryf die Here ons nie af nie – hou Hy aan om met ons ‘n pad te stap.