Hooglied 8

Sjoe, vandag se gedeelte in Hooglied is weereens treffend.

Vanaf vers 5 is die man en vrou uiteindelik by mekaar. Hulle liefde is brandend vir mekaar en dit is pragtig om te sien. Op ‘n stadium sê die vrou byvoorbeeld “Die liefde is sterker as die dood, hartstog magtiger as die doderyk” (vers 6).

Hulle liefkosing word ook weereens eksplisiet beskryf, wat vir my wys dat God se Woord glad nie verleë is oor seks nie. Dit moet net op die regte plek plaasvind – in ‘n huwelik.

Sy dink byvoorbeeld in vers 8 tot 9 terug aan ‘n tydperk in haar lewe toe haar broers oor haar wag gehou het. Hulle noem dat haar borste nog nie toe ontwikkeld was nie. Hulle sê as sy ‘n “muur” sou wees – bedoelend as sy sou weerstand bied teen seksuele versoekings – dan sal hulle silwertoring op haar bou. Waarskynlik is dit heenwysend na haar borste wat dan eendag baie kosbaar vir haar man gaan wees.

As sy egter ‘n deur gaan wees – bedoelend, as sy prematuur ontvanklik gaan wees vir seksuele omgang – gaan hulle stappe moet neem om haar te verhoed. (Die deur met sederbalke toesluit).

Dit is so ‘n treffende beeld oor die gepaste tyd en plek (huwelik) wat seks in jou lewe moet hê. Sy gaan dan voort om te sê dat sy wél ‘n muur was (weerstand gebied het), en daarom is haar borste nou torings wat haar man gelukkig maak (vers 10).

Dan gebruik haar man weer ‘n beeld van ‘n wingerdtuin. In so ‘n tuin wat jou eie is, is daar geen geheime plek waarvan jy nie weet nie. Die héle tuin is joune. Weereens pragtige beeldspraak oor seks. Binne die grense van die huwelik hoef ons niks vir mekaar terug te hou nie.

Dit lyk my die gedeelte maak jou attent op 2 gevare: Jy kan te veel maak van seks, of jy kan te min maak van die seksuele. As jy te veel maak daarvan, dan gee jy ‘n plek daaraan buite die raamwerk van die huwelik. As jy te min maak daarvan, dan is jy iemand wat ongemaklik raak met die beskrywings in hierdie hoofstuk. Dan moedig gedeeltes soos hierdie in God se Woord jou aan om eienaarskap te neem van jou eie seksualiteit (selfs iemand wat enkellopend is, kan met ander woorde by hierdie waarskuwing baat). Jou lyf – en seksualiteit is mooi en is nie iets waaroor jy skaam hoef te wees nie.

Mag die Here gee dat elkeen van ons die veilig tussen hierdie twee gevare sal deurloop.