Handelinge 2

Ons het gister stemdag in Suid Afrika gehad. Dit is ‘n dag wat baie emosie in ons losmaak. Mens kan nie anders as om te dink aan al die rasse-polarisasie, ongeregtigheid en ongelykhede in ons land nie.

Vandag lees ons Handelinge 2 wat handel oor die uitstorting van die Heilige Gees. Terwyl ek dit lees, dink ek terug aan gister se tonele by die stembusse – en my gedagtes trek ook terug na ‘n ander verhaal wat dikwels in samehang met die uitstorting van die Gees gelees word: Die Toring van Babel.

Die twee verhale moet met mekaar gekontrasteer word om die betekenis te sien. Altwee verhale bevat heenwysings na verskillende tale. Maar in die verhaal van die toring van Babel, spat die verskillende taalgroepe uitmekaar. In die verhaal oor die uitstorting van die Gees, is daar skielik ‘n samebindende faktor.

Die oorsprong vir die uitmekaarspat van die taalgroepe is te vinde in rebellie teen God. Die rede vir die saamkom van al die taalgroepe in Handelinge 2, is die uitstorting van die Heilige Gees.

Die Heilige Gees is vandag nog steeds uitgestort in Suid Afrika. Mag ons van ons eie agendas afstand doen en Hom vrye teuels gee om versoening in ons land te bewerk.