Genesis 7

Ons het gister gewaarsku dat mens nie te vinnig by genade moet uitkom nie. Dit is soms goed om met ons sonde gekonfronteer te word en dit in die oë te kyk.

Vandag staan ons egter stil by genade.

Ons sien hoewel die Here straf, bewerk die Here ook uitkoms. Sy heiligheid vereis dat Hy nie sonde net kan laat begaan nie. Daarom móét Hy straf, en stuur Hy in Genesis 7 se geval, die sondvloed.

Maar sy hart is eintlik om te red. Daarom bewerk Hy ‘n plan sodat Noag en sy familie gered sou kon word. Hy gee opdrag dat daar ‘n ark gebou moet word.

In die Nuwe Testament herhaal hierdie tema homself weer. Ons sonde word gestraf – maar dit word gestraf in Jesus.

Net soos wat mense beskerming binne die ark gevind het, net so vind ons wat “in Christus” ons heenkome soek, ‘n veilige vesting. In Jesus is ons veilig.