Gen 31 (14 Julie)

Wie sou kon dink dat die bankrot verhouding tussen Jakob en Laban ooit kan herstel?

Die vertroue was laag tussen hierdie pa en skoonseun. Toe Jakob besluit om met Laban se dogters en kleinkinders te verdwyn, het dit amper op nog ‘n verdere konfrontasie uitgeloop. Maar die Here doen ‘n wonderwerk in hulle midde en bring die 2 sterk karakters tot versoening.

Ek sien wel dat dit steeds vir Jakob nodig was om weg van Laban te tree. Partykeer is dit tog nodig om arm verhoudings ietwat verder van jou eie lyf weg te hou. Maar hulle is nie kwaai vriende uitmekaar nie. Die Here het versoening bewerk.

Mag dit ons ook aanspoor om altyd versoening met onwaarskynlike kandidate op te soek.