Gen 29 (12 Jul)

Dikwels hoor ek kritici sê dat ons nie die Bybel moet gebruik om vir ons raad oor ons huwelike en menseverhoudinge te gee nie. Die argument is dat die lewe van die Bybel te ver verwyderd staan van die lewe van vandag. “Die mans in die Bybel was dan in poligame huwelike“, sal die kritici sê, “moet ons dit ook doen?” vra hulle sarkasties.

Maar ek dink daardie soort arguementvoering mis die punt. In vandag se hoofstuk lees ons bv hoe Jakob die bedrieër, bedrieg word en opeindig met 2 vrouens. Maar ver daarvan om dit as die norm of die voorbeeld voor te hou, skilder die Bybel dan vir ons ‘n prentjie van hoe die emosionele wroeging in ‘n huwelik lyk wat nie kerngesond is nie. Gevoelens van vergelyking en verwerping vier hoogty. As daar een boodskap in hierdie gedeelte is, dan is dit hoe om dit nie te doen nie.

Die Bybel bly dus steeds geldig vir vandag. Mag ons nooit mense – en veral nie huweliksmaats – teen mekaar afspeel en manipuleer nie.